พช.ยโสธร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา”

23 ตุลาคม 2563 /

13:49 น.