💕พช.ยโสธร ร่วมพิธีรับหนังสือสวดมนต์ บทเจริญพระพุทธมนต์

💕พช.ยโสธร ร่วมพิธีรับหนังสือสวดมนต์ บทเจริญพระพุทธมนต์
วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณโถง ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่)

นายวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีรับหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ ซึ่งได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นผู้เชิญหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ จำนวน 15,200.- เล่ม มอบให้แก่ปลัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 เพื่อส่งมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นำไปถวายวัดในจังหวัดตามที่พิจารณาว่าเหมาะสม เพื่อใช้เป็นบทสวดสาธยายเป็นพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ในเร็ววัน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดยโสธร ร่วมพิธี

ในการนี้ นางสาวพุทธิมาลย์ เชียรพิมาย พัฒนาการจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีรับหนังสือสวดมนต์ บทเจริญพระพุทธมนต์ดังกล่าวด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)