พช.ยโสธร ร่วมรับฟังการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

พช.ยโสธร ร่วมรับฟังการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมหมอนขิด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร อำเภอเมืองฯ จังหวัดยโสธร นายวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร มอบหมาย นายไกร เอี่ยมจุฬา รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมรับฟังการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ผ่านระบบออนไลน์
โดยรับฟังในประเด็น โครงการอำเภอ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

ในการนี้ นางสาวพุทธิมาลย์ เชียรพิมาย พัฒนาการจังหวัดยโสธร มอบหมาย นายสุรชัย แดนพิบูลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมรับฟังข้อราชการดังกล่าว

ณ ห้องประชุมหมอนขิด ชั้น 2
ศาลากลางจังหวัดยโสธร
☘️ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์
เมืองแห่งวิถีอีสาน☘️
☘️เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง☘️
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDDYasothon
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
#กรมการพัฒนาชุมชน
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก #OTOPยโสธร
#สืบสานอนุรักษ์ผ้าถิ่นไทยดำรงค์ไว้ในแผ่นดิน
#ปลูกผักปลูกรักคนพช.
#WorldSoilDay
#soilswherefoodbegins #Soils4Nutrition
#FAO #MOI
#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforAll #ChangeforGood
👉ทีมงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร

(Visited 1 times, 1 visits today)