💕พช.ยโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานเทศกาลอาหารดี ดนตรีแซ่บและบอลลูน จังหวัดยโสธร

💕พช.ยโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานเทศกาลอาหารดี ดนตรีแซ่บและบอลลูน จังหวัดยโสธร

💕วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวพุทธิมาลย์ เชียรพิมาย พัฒนาการจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นางฐิตินันท์ บุญคำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานเทศกาลอาหารดี ดนตรีแซ่บและบอลลูน จังหวัดยโสธร เพื่อเตรียความพร้อม ในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาร่วมในงานท่องเที่ยว ณ บริเวณลานพิมานพญาแถน อำเภอเมืองยโสธร และส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดในด้านการท่องเที่ยว
ภายในงานจัดให้มีการจำหน่ายสินค้า OTOP เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับจังหวัดยโสธร

📌ณ ร้านอาหารบ้านคุณย่า สาขาริมทวน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
☘️ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์
เมืองแห่งวิถีอีสาน☘️
☘️เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง☘️
👉ทีมงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDDYasothon
#SEPtoSDGs
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
#กรมการพัฒนาชุมชน
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก #OTOPยโสธร
#สืบสานอนุรักษ์ผ้าถิ่นไทยดำรงค์ไว้ในแผ่นดิน
#ปลูกผักปลูกรักคนพช.

(Visited 1 times, 1 visits today)