💕พช.ยโสธร ลงพื้นที่ ประชุมชี้แจงแนวทางการขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนโครงการพัฒนาองค์กรประชาชน ของกลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านนาเฮือง อำเภอไทยเจริญ

💕พช.ยโสธร ลงพื้นที่ ประชุมชี้แจงแนวทางการขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนโครงการพัฒนาองค์กรประชาชน ของกลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านนาเฮือง อำเภอไทยเจริญ
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565
เวลา 09.30 น. นางสาวพุทธิมาลย์ เชียรพิมาย พัฒนาการจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นายบรรลือ พลับพลึง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายวินัย สมขาว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงแนวทางการขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนโครงการพัฒนาองค์กร ประชาชน ของกลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านนาเฮือง ในการนี้นายปัญโญ สำรวมจิตร พัฒนาการอำเภอไทยเจริญ พร้อมด้วยนายณัฐวุฒิ สายชารี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และสมาชิกกลุ่มทอผ้าฯ ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง 📌ณ ที่ทำการกลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านนาเฮือง ม.4 ต.น้ำคำ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร

☘️ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์
เมืองแห่งวิถีอีสาน☘️
☘️เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง☘️
👉ทีมงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDDYasothon
#SEPtoSDGs
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
#กรมการพัฒนาชุมชน
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก #OTOPยโสธร
#สืบสานอนุรักษ์ผ้าถิ่นไทยดำรงค์ไว้ในแผ่นดิน
#ปลูกผักปลูกรักคนพช.

(Visited 1 times, 1 visits today)