รวมใจรักพลังสามัคคี…️ชาวบ้านหนองนางตุ้ม จัดพิธีอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564

รวมใจรักพลังสามัคคี…️ชาวบ้านหนองนางตุ้ม จัดพิธีอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564

วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. พี่น้องชาวบ้านหนองนางตุ้ม หมู่ที่ 6 ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ร่วมจัดพิธีอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564 ณ ศาลากลางบ้านหนองนางตุ้ม อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ประธานสภา อบจ.ยโสธร พี่น้องประชาชน ร่วมพิธีฯ ในครั้งนี้

💰 พิธีแลกเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสมชัย บูรณะ นายอำเภอเมืองยโสธร เป็นประธานในพิธีอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1.พิธีอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน เข้าสู่หมู่บ้านตามเส้นทางถนนสวยกินได้ ซึ่งเป็นถนนสวยกินได้ที่เกิดจากการรวมพลังสามัคคีของหมู่บ้านที่ร่วมปลูกผักโดยได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากท่านนายอำเภอเมืองยโสธร
2.พิธีแลกเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน
เพื่อให้หมู่บ้านและชุมชนได้นำเงินไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การพัฒนาคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน รวมทั้งปัญหาอื่น ๆ จนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในหมู่บ้านบนวิถีแห่งความพอเพียง ทั้งด้านการสมทบทุนช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษาของผู้เสพยาเสพติด การส่งเสริมอาชีพ การสนับสนุนกิจกรรมเยาวชนกลุ่มเสี่ยงฯ และกิจกรรมเยาวชนเพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติด
ทั้งนี้นายอำเภอเมืองยโสธร ได้มอบแนวทางการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอเมืองยโสธร และได้ยกย่องชมเชยหมู่บ้านหนองนางตุ้ม เป็นหมู่บ้านที่มีความสามัคคี เข้มแข็ง เป็นอย่างมาก ☺️ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ถือปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

👉ไท-ยโสโก้อีหลี เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน@ สะออน 50 ปี ศรียโสธร “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565″

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
#CDDYASOTHON
#กองทุนแม่ของแผ่นดิน
#ChangeforGood
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
📷 ภาพ 📃 ข่าว :  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยโสธร จ.ยโสธร

(Visited 1 times, 1 visits today)