💕พช.ยโสธร​ ร่วมแสดงมุทิจิตต่อ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดยโสธร​ ใน​โอกาส​เกษียณอายุ​ราชการ

วันที่​ 20 กันยายน​ 2565 เวลา 17.00น.
👉นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดนโสธร พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดยโสธร ร่วมแสดงมุทิจิตต่อผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดยโสธร​ ใน​โอกาส​เกษียณอายุ​ราชการ
ในการนี้ นางสาวพุทธิมาลย์ เชียรพิมายพัฒนา​การ​จังหวัด​ยโสธร เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย
ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบของที่ระลึก​ และช่อดอกไม้​แสดงมุทิตาจิตในโอกาสที่ท่านเกษียณอายุ​ราชการ
​ ณ ร้านอาหารบ้านคุณย่า
อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

👉ไท-ยโสโก้อีหลี เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน@ สะออน 50 ปี ศรียโสธร “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565″
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
สพจ.ยโสธร รายงานข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)