พช.ยโสธร สวมผ้าไทย ใส่ให้สนุก อนุรักษ์ผ้าไทยให้ทันสมัย ทำบุญตักบาตร ในงานทำบุญตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่นวิถีไทย และจำหน่ายสินค้า OTOP ณ ถนนคนเดินยโสธร เมืองเก่าบ้านสิงห์

🗓วันที่ 5 สิงหาคม 2565   ⏰เวลา 06.30 น.

🐸    นายสุวัฒน์ เข็มเพชร , นายชัยวัฒน์ แสงศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตรย้อนยุค และร่วมกันสวมใส่ผ้าไทยสีฟ้า (สีประจำจังหวัดยโสธร)  ตามโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ ถนนคนเดินยโสธร เมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

🐸    ในการนี้ นางสาวพุทธิมาลย์ เชียรพิมาย พัฒนาการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร และกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ร่วมสวมชุดผ้าไทยพื้นถิ่นสีฟ้า (สีประจำจังหวัดยโสธร) เข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าว

🌸   จังหวัดยโสธร ได้ร่วมหารือ ในการกำหนดให้ชาวยโสธร นำโดยหัวหน้าส่วนราชการได้ถือปฏิบัติ โดยเชิญชวนทุกภาคส่วน ได้สวมใส่ผ้าไทยได้ทุกวัน โดยเฉพาะสวมใส่ผ้าไทยสีฟ้า ใส่บาตรทุกวันศุกร์

🔴    ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร นำกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการสินค้า OTOP จำนวน 4 กลุ่ม และผลิตภัณฑ์จากเครือข่ายสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร มาจัดแสดงและจำหน่ายในกิจกรรม เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการจำหน่ายและการประชาสัมพันธ์ แนะนำผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยในพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และฟื้นฟูผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ยอดจำหน่าย รวมทั้งหมด 4,400 บาท พร้อมนี้ รองผู้ว่าฯ  และหัวหน้าส่วนราชการ ได้เยี่ยมชมและอุดหนุนสินค้าโอท็อปของจังหวัดยโสธร และให้กำลังใจกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP

🔴   ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข และมาตรการของจังหวัดยโสธรอย่างเคร่งครัด

🍀⛅️🐦เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน@ สะออน 50 ปี ศรียโสธร “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565″🍀⛅️🐦
สพจ.ยโสธร รายงานข่าว

 

https://bit.ly/3Sv2wh6

(Visited 1 times, 1 visits today)