พช.ยโสธร สวมผ้าไทย ใส่ให้สนุก อนุรักษ์ผ้าไทยให้ทันสมัย ทำบุญตักบาตร ในงานทำบุญตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่นวิถีไทย และจำหน่ายสินค้า OTOP ณ ถนนคนเดินยโสธร เมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า

🗓   วันที่ 24 มิถุนายน 2565  ⏰ เวลา 06.30 น.

 

🐸    นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์ แสงศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  นางรพีพรรณ แสงศรี รองแม่แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร นายสุวัฒน์ นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ ปลัดจังหวัดยโสธร นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตรย้อนยุคและพากันสวมใส่ผ้าไทยตามโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

👩‍🦰   ในการนี้ นางสาวพุทธิมาลย์ เชียรพิมาย พัฒนาการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย  เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร และกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ร่วมกันสวมชุดผ้าไทยพื้นถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าว

💎     ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร นำกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการสินค้า OTOP จำนวน  6 กลุ่ม มาจัดแสดงและจำหน่ายในกิจกรรม เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการจำหน่ายและการประชาสัมพันธ์ แนะนำผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยในพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และฟื้นฟูผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ยอดจำหน่าย รวมทั้งหมด 13,390 บาท พร้อมนี้  ท่านผู้ว่าฯ รองผู้ว่าฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ได้เยี่ยมชมและอุดหนุนสินค้าโอทอปของจังหวัดยโสธร และให้กำลังใจกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP

🔴   ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข และมาตรการของจังหวัดยโสธรอย่างเคร่งครัด

🌼🌸🌿   เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน@ สะออน 50 ปี ศรียโสธร “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565″ 🌼🌸🌿

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

สพจ.ยโสธร รายงานข่าว

 

(Visited 1 times, 1 visits today)