เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอค้อวัง ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตตามโครงการ “90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

🐸    เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอค้อวัง ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตตามโครงการ “90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

🗓วันที่ 22 มิถุนายน  ⏰เวลา 09.00 น.     จังหวัดยโสธร ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร โรงพยาบาลยโสธร ออกหน่วยให้บริการรับบริจาคโลหิต ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ณ หอประชุมอำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร

🛖  ในการนี้ นางสาวพุทธิมาลย์ เชียรพิมาย พัฒนาการจังหวัดยโสธร มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอค้อวัง ร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอค้อวัง นำคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่อำเภอค้อวัง เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตตามโครงการ “90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ณ หอประชุมอำเภอค้อวัง ที่ว่าการอำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร

🔴   โครงการบริจาคโลหิต “90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ซึ่งได้เชิญชวนคณะกรรมการ/สมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่จังหวัดยโสธร และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ในการบริจาคโลหิตในวันนี้มีคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินของอำเภอค้อวัง พี่น้องชาวอำเภอค้อวัง ร่วมบริจาคโลหิน จำนวน 108 ราย  ปริมาณโลหิต 48,600 ซีซี  (คิดจาก 108*450 ซีซี)

🩸   โดยกิจกรรมบริจาคโลหิต “90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัด/อำเภอ คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน สมาชิก และประชาชนร่วมใจกันบริจาคโลหิตเพื่อถวายสดุดีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565  โดยผู้สนใจสามารถร่วมบริจาคโลหิตได้ที่ธนาคารเลือด และโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งในจังหวัดยโสธร

🌼🔆🫒เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน@ สะออน 50 ปี ศรียโสธร “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565″ 🌼🔆🫒

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)