พช.ยโสธร ร่วมประชุมคณะทำงานโต๊ะข่าวเพื่อเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่ จังหวัดยโสธร 🐸

วันนี้ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น.  นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ ปลัดจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโต๊ะข่าวเพื่อเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดยโสธร  ประจำเดือนพฤศจิกายน  2564 โดยมีคณะทำงานโต๊ะข่าวเพื่อเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมหมอนขิด ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

ในการนี้นายพนม สิงห์สายพัฒนาการจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นางสาวอารยา ประจวบสุข นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมฯ  พร้อมนำเสนอการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565

🌈📢🌈เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน@250 ปี ฮุ่งเฮืองเมืองยศ””เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565” @ 💢Change for Good💢 🌧🌾🌳🌱

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

สพจ.รายงานข่าว

 

(Visited 1 times, 1 visits today)