พช. ยโสธร ร่วมพิธีถวายพระราชกุศล พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

วันที่ 13 ตุลาคม 2564   เวลา 9.30 น นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร   ประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย   พร้อมด้วย พระเทพวงศาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดยโสธร เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป  และมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดมหาธาตุ  (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ทอดผ้าไตร จำนวน 10 ไตร  ถวายไทยธรรม จากนั้นพระสงฆ์นำเจริญจิตภาวนา  ประธานรับพร กราบลาพระรัตนตรัยและถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นอันเสร็จพิธี

ในการนี้  นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดยโสธร  และนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  เข้าร่วมพิธี ดังกล่าวและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นเวลา 89 วินาที

🌈📢🌈เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน@250 ปี ฮุ่งเฮืองเมืองยศ””เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565” @ 💢Change for Good💢 🌧🌾

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

สพจ.รายงานข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)