พช.ยโสธร พัฒนาการจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรม KICK OFF สมุนไพรอินทรีย์ 1 แสนต้น เพื่อคนยโสธร ซึ่งเป็นโครงการพลิกฟื้นพืชสมุนไพรอินทรีย์ 1 แสนต้น เพื่อคนยโสธร ต้านภัยโควิด-19

วันที่  14 กันยายน  2564 เวลา 13.00 น. นายชลธี  ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดยโสธร ร่วม KICK OFF  โครงการพลิกฟื้นพืชสมุนไพรอินทรีย์ 1 แสนต้น เพื่อคนยโสธร ต้านภัยโควิด-19  ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยโสธร ตำบลหนองคู อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ในการนี้  นายพนม  สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบเมล็ดพันธ์พืช ในกิจกรรมโครงการดังกล่าว

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน@250 ปี ฮุ่งเฮืองเมืองยศ””เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565” @ 💢Change for Good💢

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs#SDGforAll@Kmitl

 

(Visited 1 times, 1 visits today)