✍🏻 พช.ยโสธร ประชุมคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2

วันที่ 30  เมษายน 2564 ⏰ เวลา 09.30 น.  นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นายสุรชัย แดนพิบูลย์ ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นายยุทธพงษ์  แสงไกร ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ประชุม คณะกรรมการการคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน  ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2  ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

ในการนี้ ได้มีการคัดเลือกฯ บุคคลต้นแบบ จำนวน 4 ประเภท ได้แก่

  1. ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ (Best Practice)

2.ผู้นำทางศาสนา

3.บ้านพักข้าราชการ กรมการพัฒนาชุมชน

4.หมู่บ้านที่มีความมั่นคงทางอาหารที่เกิดความเปลี่ยนแปลง

🌾👩🏻‍🌾ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน 250 ปี ฮุ่งเฮืองเมืองยศ👨🏻‍🌾🌾

🌸🌼เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 @ Change for Good🌸🌼

(Visited 1 times, 1 visits today)