✍🏻 พช.ยโสธร นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมกิจกรรมปลูกป่าชุมชน 1 ตำบล 1 ถนนกินได้ พื้นที่อำเภอมหาชนะชัย

        วันที่ 29 เมษายน 2564 ⏰ เวลา 15.00 น. นายพนม  สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดยโสธร และพัฒนาการอำเภอมหาชนะชัย พร้อมด้วยทีมงานพัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชุมชน ในกิจกรรม 1 ตำบล      1 ถนนกินได้ อาหารปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ปลูกป่าชุมชน อาหารชุมชน (Community Forest) ณ บ้านยางน้อย ตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

🌾👩🏻‍🌾ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน 250 ปี ฮุ่งเฮืองเมืองยศ👨🏻‍🌾🌾

🌸🌼เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 @ Change for Good🌸🌼

(Visited 1 times, 1 visits today)