พช.ยโสธร ร่วมกับ สนง.คลังจ.ยโสธร ร่วมปรึกษาหารือแนวทาง การพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP และ “โคก หนอง นา โมเดล” จ.ยโสธร

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร โดย นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มงานฯ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกับสำนักงานคลังจังหวัดยโสธร โดยนางสาวเกษมนีย์ นาจาน คลังจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 13 คน ร่วมปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาส่งเสริม กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดยโสธร ให้มีการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ให้ดีมากยิ่งขึ้น สามารถที่จะส่งผลให้มีรายได้จากการจำหน่ายเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งได้ปรึกษาแนวทางในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และโครงการอื่น ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้  เกิดความคุ้มค่า ประชาชนได้รับประโยชน์อันสูงสุด

(Visited 1 times, 1 visits today)