พช.ยโสธร ประชุมเร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ในไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 16.00 น. นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มงานฯ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณในไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร  เพื่อเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ให้เป็นไปตามเป้าหมายและมาตรการตามแนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้  เกิดความคุ้มค่า ประชาชนได้รับประโยชน์อันสูงสุด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 15 คน

(Visited 1 times, 1 visits today)