พช.ยโสธร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน เนื่องในวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 18 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดมหาธาตุ(พระอารามหลวง) ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร และสักการะบูชาพระคุณเจ้าอานนท์เถราจารย์เพื่อความเป็นสิริมงคล

ในการนี้ นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นางวาสินี พฤกษชาติ ผอ.กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถานในครั้งนี้ด้วย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประมาณ 150 คน

(Visited 1 times, 1 visits today)