พช.ยโสธร ร่วมสัมมนา “Check in Thailand.net” วิถีใหม่ของโอกาส ทางธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดยโสธร

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00น. นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นายวินัย สมขาว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวอารยา ประจวบสุข นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร ร่วมสัมมนา “Check in Thailand.net” วิถีใหม่ของโอกาสทางธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดยโสธร

โดย ดร.อัทรินทร์ ดรัณภพ ที่ปรึกษา Ckeck in Thailand.net บรรยายหัวข้อเรื่อง “สถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดยโสธรช่วงสถานการณ์โควิด-19 และโอกาสในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดยโสธรกับการท่องเที่ยวต่างพื้นที่และระดับนานาชาติผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล ร่วมทั้งแนะนำชี้แจงขั้นตอนและวิถีการเข้าร่วมเป็นสมาชิก Ckeck in Thailand.net ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

(Visited 1 times, 1 visits today)