พช.ยโสธร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 15.30 น. นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

ทั้งนี้ นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นายสุรชัย แดนพิบูลย์ ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อร่วมพิจารณาประเด็นปัญหาความเดือดร้อน/ความจำเป็นเร่งด่วน ของจังหวัดและแนวทางการดำเนินการและแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาของจังหวัดยโสธร

(Visited 1 times, 1 visits today)