พช.ยโสธร ร่วมพิธีเปิดมนต์เสน่ห์วิถีของดีอุบลราชธานี และกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 17.30 น. นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีเปิดงาน ”การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ” ในงานมนต์เสน่ห์วิถีของดีอุบลราชธานี และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ณ บริเวณลานลูกลมยางลิ่วลม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

ทั้งนี้ นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดยโสธร ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP            ที่มาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในครั้งนี้ด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)