@พช.ยโสธร >>>ร่วมประชุมตรวจติดตามการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการฯ ประจำเดือนมีนาคม 2559 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยโสธร

วันนี้ 22 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. นางสาวสุณี สุทธิวานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 13 ประชุมตรวจติดตามการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการฯ ประจำเดือนมีนาคม 2559 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยโสธร โดย มีนายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอฯ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ต้อนรับและร่วมประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานตามประเด็นฯ ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองยโสธร ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

(Visited 1 times, 1 visits today)