@พช.ยโสธร >>> ให้การต้อนรับ คุณกฤษนะ มาจัดทำข่าว “กฤษนะทัวร์ยกล้อ”3 วัน 2 คืน (วันที่ 19-21 มีนาคม 2559) ของดียโสธร “รายการ..สุขใจ ที่ได้มายโสธร” วันนี้มาทำข่าวของดีมหาชนะชัย” มีมาลัยข้าวตอก หนึ่งเดียวในโลก

วันที่ 19 มีนาคม 2559 เวลา 09.30 น. @ยโสธร นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดยโสธร ,ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร และนาย
อภิรัตน์ ป้องกัน นายอำเภอมหาชนะชัย ให้การต้อนรับ คุณกฤษนะ มาจัดทำข่าว “กฤษนะทัวร์ยกล้อ”3 วัน 2 คืน (วันที่ 19-21 มีนาคม 2559) ของดียโสธร “รายการ..สุขใจ ที่ได้มายโสธร” วันนี้มาทำข่าวของดีมหาชนะชัย” มีมาลัยข้าวตอก หนึ่งเดียวในโลก และกลุ่มสตรีทอผ้าไหม 5 ดาว บ้านบึงแก ต.บึงแก อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

(Visited 1 times, 1 visits today)