@พช.ยโสธร >>>บรรยากาศงาน Lady Fair ทำข่าว “กฤษนะทัวร์ยกล้อ” 3 วัน 2 คืน ของดียโสธร “รายการ..สุขใจ ที่ได้มายโสธร”

บรรยากาศงาน Lady Fair จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 2/2559 วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2559 ณ ลานวิมานพญาแถน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยคุณกฤษนะ และทีมงาน มาจัดทำข่าว “กฤษนะทัวร์ยกล้อ” 3 วัน 2 คืน ของดียโสธร “รายการ..สุขใจ ที่ได้มายโสธร” บรรยากาศร้อนแค่ไหนก็มีความสุขถ้าได้มาเยือนยโสธร

(Visited 1 times, 1 visits today)