วันที่ 26 มิถุนายน 2557 นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ เขตที่ 13 ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงาน IPA พบปะและให้กำลังใจแก่กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ หอประชุมอำเภอเมืองยโสธร

 

เจ้าหน้าที่ พช. ทุกอำเภอ ร่วมกับชุดปฏิบัติการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ประจำตำบล ลงพื้นที่สร้างความปรองดองฯ ในพื้นที่ทุกตำบล

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะตรวจประเมินผลโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ลงพื้นที่จังหวัดยโสธรตรวจประเมินโครงการฯ และนักประชาสัมพันธ์ดีเด่น ประจำปี 2557

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์งานพัฒนา
ระบบรายงาน
งานสำคัญเพื่อเผยแพร่
ดาวน์โหลดงานพัฒนาชุมชน
แบบประเมินผลโครงการ
การแก้ไขปัญหาการใช้โปรแกรมศูนย์ข้อมูลกลาง
การแก้ไขปัญหาการใช้โปรแกรม จปฐ.
ภารกิจสำนักงานพัฒนาชุมชน
 
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
 
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
หมู่บ้านไทยดอทคอม
  VDR    
ลิงค์เว็บไซต์อำเภอ
 
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
 
ฝ่ายอำนวยการ
 
เกี่ยวกับเมืองยศ
คุณคือผู้เยี่ยมชมลำดับที่ :  Free Counters
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
ศาลากลางชั้น 4  ถนนแจ้งสนิท  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ยโสธร 
35000
โทร.0-4571-2664, 0-4571-4961, ( มท)43556 
E-mail: cddyasothon@hotmail.com
contact webmaster : Wichittra_kk@hotmail.com