วันที่ 26 มิถุนายน 2557 นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ เขตที่ 13 ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงาน IPA พบปะและให้กำลังใจแก่กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ หอประชุมอำเภอเมืองยโสธร

 

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ

 

เจ้าหน้าที่ พช. ทุกอำเภอ ร่วมกับชุดปฏิบัติการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ประจำตำบล ลงพื้นที่สร้างความปรองดองฯ ในพื้นที่ทุกตำบล

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะตรวจประเมินผลโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ลงพื้นที่จังหวัดยโสธรตรวจประเมินโครงการฯ และนักประชาสัมพันธ์ดีเด่น ประจำปี 2557

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์งานพัฒนา
ระบบรายงาน
งานสำคัญเพื่อเผยแพร่
ดาวน์โหลดงานพัฒนาชุมชน
แบบประเมินผลโครงการ
การแก้ไขปัญหาการใช้โปรแกรมศูนย์ข้อมูลกลาง
การแก้ไขปัญหาการใช้โปรแกรม จปฐ.
ภารกิจสำนักงานพัฒนาชุมชน
 
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
 
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
หมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
  VDR    
ลิงค์เว็บไซต์อำเภอ
 
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
 
ฝ่ายอำนวยการ
 
เกี่ยวกับเมืองยศ
คุณคือผู้เยี่ยมชมลำดับที่ :  Free Counters
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
ศาลากลางชั้น 4  ถนนแจ้งสนิท  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ยโสธร 
35000
โทร.0-4571-2664, 0-4571-4961, ( มท)43556 
E-mail: cddyasothon@hotmail.com
contact webmaster : Wichittra_kk@hotmail.com